vineri, 13 noiembrie 2020

Despre toamnă la timpul morții și al învierii


Cronica volumului de versuri Partida de amărăciune de Radu Zăgrean

(Editura Charmides, 2019)

 
Poetul Radu Zăgrean s-a născut în anul 1955, în ziua sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Debutează în revistele literare în anul 1974, după absolvirea Colegiului Național „Andrei Mureșanu” din Dej. Debutul editorial se întâmplă abia în anul 1990, cu volumul de versuri Prințesa de fum, editura Litera, București. A mai publicat piesele de teatru Eu nu sunt nota 10 și Colecționarul de frunze, precum și volumele de versuri, Clepsidra cu clape și Catedrala cu pinguini.

Cea mai recentă apariție editorială este volumul de versuri Partida de amărăciune, editura Charmides, 2019. Acesta este structurat în trei secțiuni, Te-aș mai iubi pe-atât, Când mâine e numai un zar, și N-am decât drumeagul acesta, cărora li se adaugă o addenda intimă, intitulată, Ar putea fi aici. Ar putea fi cu mine, ce conține un singur poem, dedicat memoriei poetului Radu Săplăcan, în cinstea căruia s-a organizat și un cenaclu literar, la Dej, al cărui amfitrion este poetul Radu Zăgrean.  

Prima secțiune, Te-aș mai iubi pe-atât, este alcătuită, din punct de vedere tematic, din două tipuri de poeme, de dragoste și religioase. Avem de a face astfel, cu cele două constante atemporale ale poeziei, ba chiar cu cei doi piloni de rezistență ai acesteia. De asemenea se va constata aici, că pentru fiecare dintre cele două teme, poetul va recurge la două estetici diferite: prima ar fi versul clasic, în rimă îmbrățișată, dar liber: „Te-aș mai iubi pe-atât să am putere,/ Cu toată toamna prinsă în gutui,/ Cu umbrele din vie, efemere,/ Cu perele pietroase și pline de pistrui// Te-aș mai iubi pe-atât, cu toată ceața,/ Cu aripi ca de fluturi ghiurghiulii,/ Când ruginește parcă dimineața/ Și se aprinde focul speranțelor prin vii”; „Fă din inima ta mănăstire/ Și taci când larma e grea,/ Fă-ți aripi de dor din iubire/ Și toată crucea-i a ta.// Dă slavă și cere iertarea,/ Închină-te celui ce-i sfânt,/ Al tău este farul și marea/ Dar toate se duc în pământ.// Deschide fereastra iubirii/ Și taci când larma e grea,/ Fă flori cum fac trandafirii/ Și toată crucea-i a ta”; iar cea de-a doua este o estetică în formă aproape fixă, asemănătoare rondelului (i-am putea spune rondel imperfect), menită să sporească muzicalitatea mesajului poetic „Aș fi vrut să rămân doar cu tine,/ Pe plaja pustie, pe plaja pustie,/ Din mare să iasă un val de albine/ Și timpul din vise să nu se mai știe.// Aș fi vrut să rămân doar cu tine aproape/ Pe plaja îngustă, pe plaja săracă,/ În ochii de valuri, cu alge pe pleaope/ Și timpul din vise în vise să treacă.// Aș fi vrut să rămân doar cu tine și gata/ Pe plaja pustie, pe plaja pustie,/ Din mare să iasă marea curată/ Și timpul să treacă și timp să mai fie”; „Du-mă Doamne, du-mă după vânt!/ Să ajung la îngerii rostirii,/ Dă-mi lumina zilei în cuvânt/ Și un strop din ce spun trandafirii,// Du-mă Doamne, du-mă după stea!/ Inima să-mi fie far la mare,/ Să ajungă verbul lângă ea/ Pe corăbii duse de visare.// Du-mă Doamne, du-mă peste vii!/ În ciorchini de fum și de tăcere,/ Să mai fiu copil în poezii/ Și să port cămașa de-nviere.// Du-mă Tu cu glasul Tău curat,/ Pune-mă în straiele de miere/ Ca să fiu un far adevărat/ Și să port cămașa de-nviere!”.                                      

În cea de-a doua secțiune a volumului, Când mâine e numai în zar, poetul Radu Zăgrean ne propune, sub auspiciile aceleiași estetici a versului clasic, melodios, o serie de poeme profund elegiace și ușor filosofice, în care atmosfera generală este aceea de neputință, de zădărnicie a vieții, de abandon total în fața trecerii necruțătoare a timpului precum și în fața incapacității omului de a pătrunde cu mintea tainele lumii și ale vieții sale. Este fără îndoială ciclul ce refletă cel mai bine titlul volumului, este acea Partidă de amărăciune, pe care poetul o dispută în contra sinelui său neputincios: „Pe ce planetă să fiu?/ Pe ce planetă să strig?/ Prezentul e tot mai târziu/ Și moare caldul de frig.// Cât poate fi de amar!/ Cât poate fi de urât!/ Când totul trece-n zadar/ Și ziua moare atât// (...)// Cât poate fi de murdar/ Acest urcuș coborât!/ Când mâine e numai un zar,/ Când mâine e tot mai urât”. Laitmotivul acestei secțiuni este anotimpul toamnei, ca un simbol cum nu se poate mai potrivit al diminuării vitalității și a trecerii impasibile a vieții spre moarte. Dar cum poetul Radu Zăgrean, așa cum s-a văzut și din prima secțiune a cărții, este un om religios, moartea despre care vorbește el este invariabil însoțită de înviere: „Îndeamnă-mă să fur gutuile acum/ Și vraja lor s-o pun de garanție/ Într-o livadă plină de parfum/ Când toamna e pe ducă, dar învie”.

În secțiunea finală, N-am decât drumeagul acesta, Radu Zăgrean schimbă puțin macazul estetic, strecurând și câteva poezii în vers alb. Dar mai alb decât versul aici este esența acestuia, poetul oferindu-ne un mic regal de poezie religioasă, scrisă mai degrabă în manieră simbolică, dacă nu chiar ermetică. Nu sunt nicidecum psalmi clasici, ci mai curând poeme-provocări, în sensul în care sentimentul religios este expus doar ochilor celor ce știu vedea valoarea unor simboluri sacre, precum „crucea”, „altarul”, „icoana” „cuvântul” sau „lacrima de pocăință”. Poate cea mai ermetică și în același timp cea mai profund religioasă poezie este aceasta: „Mai vinovat decât/ Scurgerea ierbii/ În lapte/ Duc pe umeri/ Această cruce cu ochi/ Condamnat pentru/ Faptele ochilor.../ În fiecare neclaritate/ Se mai pot ascunde lozinci/ Mai vinovat decât/ Scurgerea arcușului/ În vioară/ Voi fi condamnat să adun cântecul/ Dacă pe lămpi va cădea o brumă/ De cuvinte...”.

În final, voi reda integral, fără niciun fel de comentariu, spre a nu știrbi dimensiunea sa intimă, personalistă, poemul dedicat scriitorului Radu Săplăcan, cuprins în addenda, Ar putea fi aici. Ar putea fi cu mine: „Nu-l pot suna. Nu-l pot chema l ao bere pe terasă./ Nu-i pot nici scrie./ Nu-i pot citi nimic./ Vorbim doar când mai visăm dimineți înmiresmate cu vin de Lechința./ Vorbim când ne bârfesc depărtările./ De multe ori i-aș rosti numele./ De multe ori aș vrea să-i culeg flori de câmp./ Ies din tunel cu aburii locomotivei pe umeri./ Și strig la farul care nu luminează./ Ar putea fi aici./Ar putea fi cu mine”.

Despre poetul Radu Zăgrean s-ar putea spune, folosind un clișeu la modă în alte timpuri, că este unul dintre ultimii trubaduri, dat fiind că scrie preponderent în vers clasic și mai cu seamă poezii de dragoste. Dar ar fi cu siguranță desuet și mai mult decât atât, incomplet. În primul rând pentru că am văzut că acesta stăpânește la fel de bine și versul alb, nu doar pe cel clasic, că este în egală măsură un romantic, un elegiac, un gânditor, un homo religiosum, ba chiar un simbolist în haine noi. Pentru toate acestea, dar mai ales pentru faptul că demonstrează un respect reverențios față de valoarea cuvântului scris, pe care îl îmbracă în cele mai alese figuri de stil, consider că mai relevant ar fi și i s-ar potrivi mai bine, apelativul de Poet, scris cu majusculă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu