duminică, 17 aprilie 2022

Un roman - puzzle cu toate piesele importante ascunse la final

 

Cronica romanului Încotro ne îndreptăm de Pavel Nedelcu

(Editura Litera, 2022)

 


Pavel Nedelcu (născut în 1993) este traducător, critic literar și prozator, afiliat grupului LiterNautica. A câștigat mai multe concursuri de proză, dar cel mai important premiu al său este de departe Premiul al II-lea la concursul „Primul roman” organizat de editura Litera, în urma căruia i-a apărut și romanul de debut, intitulat Încotro ne îndreptăm, despre care va fi vorba și în cele ce urmează.

Trebuie spus de la început că acest roman nu este unul ușor de parcurs, fapt pe care îl sugerează inclusiv autorul în ale sale Instrucțiuni de utilizare a produsului, plasate la începutul cărții, în care spune clar: „1. Fiecare produs livresc are propriul ritm de consum. 2. În cazul acestui produs, se recomandă utilizarea, prin citire, a nu mai mult de zece pagini pe zi”. Ce face ca acest roman să fie greu de parcurs, sau mai curând greu de digerat? În primul rând faptul că este unul în mare parte conceptual, amintind de romanele postmoderniste în care naratorul intervine la tot pasul în partitura actantului. Aș zice chiar că Pavel Nedelcu, abuzează de acest joc narativ în relația cu personajul său, numit mai mult sau mai puțin întâmplător, Franz, furându-i acestuia, atât prim-planul, cât și orice formă de demnitate, aruncându-l în derizoriu și transformând întregul roman într-o mare șaradă literară, cititorul fiind condamnat la o înfrățire până la îngemănare cu confuzia.

Sau aproape întregul roman, întrucât în ultimele 20-30 de pagini acesta schimba la 180 de grade maniera narativă, trecând într-un registru 100% serios, profund psihologic, în care toate episoadele aparent luate în răspăr anterior, capătă o haină nouă, aceea a concretenței, cititorulu-i dezvăluindu-se toate piesele lipsă ale puzzle-ului în care se transformase romanul până în acel moment. De asemenea, în aceste pagini finale se dezvăluie și faptul că, acea aruncare în derizoriu invocată mai sus, nu este altceva decât o metaforă. Și nu spun acest lucru pentru a da „spoilere”, ci pentru a le oferi cititorilor o eventuală cheie de lectură și mai ales pentru a-i invita la a avea răbdare cu jocul narativ devenit aproape maniacal al autorului.

Și totuși, despre ce este vorba în romanul lui Pavel Nedelcu, Încotro ne îndreptăm? Pentru că nu aș vrea ca potențialii cititori să rămână cu impresia că ar avea de a face doar cu un roman exclusiv conceptual, în care doar jocurile naratorului rămân în picioare la final. Nicidecum. Ci avem înaintea noastră, în primul rând, o lecție de viață, o retrospectivă, ce-i drept, caleidoscopică, în sensul în care imaginea este spartă într-o mie de cioburi ce se amestecă aparent haotic între ele, a unei vieți trăite sub semnul eșecului personal, sau mai bine zis a sub zodia negării sau a uitării de sine, personajul principal al romanului, trăindu-și viața într-o perpetuă transmutare dintr-o identitate în alta. Am putea vorbi, firește, fără ocolișuri, despre nebunie, mai ales că în toate romanele mari, dedublarea este asociată nebuniei (vezi Dublul de Dostoievski, Straniul caz al doctorului Jakyll și al domnului Hyde de Robert Louis Stevenson, sau din literatura română, Am ucis pe Dumnezeu de Carol Ardelean). Dar parcă nu ar fi drept și nici 100% adevărat, pentru că „nebunia” lui Franz nu este decât rodul, ce-i drept, găunos, al modului în care părinții lui înțeleg să-i „gestioneze” viața în copilărie (iar aici aș face o trimitere și spre romanul, Dicționarul Robert de nume proprii de Amalia Nothomb). Am putea vorbi, de asemenea, și despre o formă foarte agresivă de depresie. Dar ar fi tot um mod de a ocoli adevărul. Dar până la urmă, tot trebuie să punem degetul pe rană și să-i spunem pe nume: traumă. Și iarăși, pentru a nu da mai multe spoilere, mă voi opri aici cu această scurtă cronică.

Dacă până la falia narativă mai sus ilustrată, aș fi fost tentat să spun că avem de a face cu un debut cel puțin interesant, dacă nu chiar de-a dreptul straniu, după ultima parte a romanului, pot spune cu mâna pe inimă că Pavel Nedelcu a reușit un debut de-a dreptul fulminant, chiar dacă vorbim, în esență, despre un roman tulburător.  

 

  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu