duminică, 19 iunie 2022

Despre ce amnezie poate fi vorba?

 

Cronica volumului Edenul tăcerii rele de Sebastian Reichmann

(Casa de Editură Max Blecher, 2021)

 


Sebastian Reichmann (născut în 1947) este un poet român, dar și de expresie franceză, fiind și unul dintre ucenicii lui Gellu Naum. A debutat publicistic în 1966 în Povestea vorbei, suplimentul revistei Ramuri și editorial, în anul 1969, cu volumul Geraldine, care este primit ca o revelație, în contextul relativei liberalizări a literaturii de la sfârșitul anilor `60. În schimb, cea de-a doua sa carte, Acceptarea inițială (1971) este retrasă de pe piață în urma „Tezelor din iulie”. Ca urmare a acestei nedreptăți, emigrează și se stabilește în Franța. Din 1975 scrie numai în limba franceză, iar din 1977 începe să publice și în revistele din Franța. Îi apar în Hexagon mai multe volume de poezie. La începutul anilor 2000 reîncepe să scrie în limba română și să publice în România. Apar astfel volumele: Mocheta lui Klimt (2008), Dimensiunea „Umbrella” (2009 – împreună cu Dan Stanciu), Perioada Translucidă. Poeme 1965 – 2012 (2012), Acceleratorul de încarnări și alte Biografobii (2017) și Edenul tăcerii rele (Casa de Editură Max Blecher, 2021). Asupra acestui din urmă volum mă voi apleca și eu în cele ce urmează.

Dintru început trebuie spus că Sebastian Reichmann își numește poemele din acest volum, „noeme”, cu un cuvânt inventat de poetul americano-luxemburghez, Pierre Joris, pentru a desemna ceea ce scrie un „noet”, adică un „nomadic poet”, un poet ce scrie în altă limbă decât cea maternă. Iar acest lucru ne arată fără doar și poate faptul că poetul Sebastian Reichmann, chiar dacă a scris mai mult în limba franceză, el nu a încetat niciodată să se considere totuși român și poet de limba română (de altfel și volumul de față este alcătuit atât din texte scrise direct în limba română, cât și din texte traduse din franceză în română de Claudiu Komartin și Anastasia Gavrilovici). De altfel, tema aceasta a sufletului împărțit între România și Franța, se și regăsește în volumul de față, și nu doar într-unul, ci în mai multe noeme, fiecare dintre acestea fiind străbătute ba de un sentiment de melancolie, ba de unul de sfâșiere: „Nefericiri de jur împrejur/ ale acestor übermench care fură munca suboamenilor/ care o fură pe cea a băștinașilor/ care o fură pe cea a apatrizilor”; „satul este în noi/și ochiul țăranului/ bănuitor/ cu limba ascuțită/ ochiul lui e îngropat în adâncurile noastre”; „fur cerșesc să mănânc/ și săru-mâna spun/ ca orice român bun/  am murit chiar acum/ în Transnistria românească”; „Îl aud pe Ginsberg cântând/ „Fiecare patrie este o închișoare””; „Te sun de la Cluj pentru a-ți spune asta/ ca și cum te-aș suna de la Paris// te sun din ce în ce mai rar de la Paris// acolo unde nu mă aflu/ pot fi găsit cel mai ușor”.

Sebastian Reichmann este fără doar și poate genul de poet care iartă dar nu uită. Așa cum am spus și mai sus, în prezentarea traseului său de scriitor, el a emigrat în Franța în urma neînțelegerilor avute cu mai marii puterii comuniste, cu plenipotențații zilelor acelora de tristă amintire. Sau mai bine zis, de neștearsă amintire, de vreme ce poetul se mai războiește și astăzi, în scris, cu cei care atunci l-au forțat, direct sau indirect să-și părăsească țara și prietenii. Iar cel mai relevant noem în acest sens este cel intitulat, Poetul Păun, în care acesta face o trimitere directă la Adrian Păunescu, la cenaclul său și chiar la cei care i se afiliau în demersul de îngenunchere a libertății de exprimare: „Viitorul bard al stadioanelor/ se plângea de mine cui voia să-l asculte/ mă compătimea că nu puteam înțelege/ mai nimic din ceea ce el făcea cu cuvintele// eu îl imitam îl plângeam la rândul meu/ pentru că nici el nu putea înțelege/ mai nimic din refuzul meu definitiv/ de a aplauda în picioare// sau chiar în genunchi/ în mijlocul mulțimii de mulțumiți/ din grădina zoologică plină cu poeți/ împăiați cu mult înainte să moară”.

De altfel, întregul volum de față mustește de o atmosferă politică, poetul având la tot pasul referințe critice la tot felul de derapaje politice, observate fie în România, fie în Franța, fie în alte țări, fie pornind de la evenimente recente, fie de la cele intrate deja în istorie, cum este, spre exemplu, Holocaustul, pe care îl privește, prin ochii lui George Steiner, drept o a doua Cădere a omului din Grădina Edenului, acel Eden al tăcerii rele, prezent și în titlul volumului: „Dacă nu sunteți observați din interior/ atunci sunați doar sunați și intrați/ dacă nu intrați ați pierdut/ dacă nu sunați rămâneți oricum pe facebook/ luptați-vă sau jugați-vă cu el/ de-a v-ați ascunselea/ cu pași de pisică cu ochi de lup/ cu blană de urs cu urechi de iepure/ oricum ați pierdut/ dacă din interior nu sunteți observați// ați căzut într-un loc unde nimeni/ nu-i mai vede pe cei care cad”; „pietrele de moară din capul meu sau al tău/ captive într-o cușcă de oțel/ pot fi aruncate vai atât de ușor/ în capul aceluiași țap ispășitor/ de vocea și de pana paradissimo/ a maestrului yankee al poeziei universale// pietrele nu mai pot fi stivuite într-o baricadă fleur bleue/ după ce am trecut râul ce desparte/ regatul de mult expirat și/ imperiul utopiei universale/ bine înghețat/ Voi mândri asasini palizi supraviețuitori/ stați liniștiți doar aveți/ ziare online și internet/ gânditori care gândesc pentru voi/ paradisul din cușca de oțel// niciun univers nu/ vă poate ajuta să intrați/ în Edenul ăsta atât de politicos/ Edenul tăcerii rele/ de ieri și de azi/ dragi ascultători/ Amirareșalul vă ordonă/ prindeți miorița și aduceți-o înapoi/ locul ei e aici printre oi”.

Se observă de bună seamă în discursul poetic a lui Sebastian Reichmann o îmbinare stranie între un suprarealism adaptat la paradigma poeziei politice (semn că moștenirea poetică și spirituală a lui Gellu Naum este încă prezentă în lirica sa) și o ironie foarte fină, sesizabilă doar pentru cei cu simțurile foarte ascuțite (semn că l-a vizitat în mod repetat și spiritul lui Caragiale, care l-a făcut să „vadă enorm și să simtă monstruos”). Poate cel mai subtil noem politic al lui este cel intitulat, cu o sintagmă biblică (ceea ce dublează doza de ironie), Stă scris: „Stă scris// „AMNEZJA” cu litere demne de planșa de oftalmolog/ pe portierele/ unui camion de marfă ce se bălăngăne/ pe șoseaua spre Charleroi// Stă scris// (însă despre ce amnezie e vorba/ cu exactitate/ nu aș putea nici n-aș vrea să vă spun)// „beleve” pe o cutie de pantofi/ de carton umezit de ploaie/ abandonată pe un trotuar/ din Place de la Bastille// e tot ce am văzut/ scris într-o zi anume sau în următoarele// călător fără arme sau bagaje/ din Nord spre Nord-Est/ trecând prin Sudul de iarmaroc”.  

Ceea ce surprinde în ultimă instanță la Sebastian Reichmann este prospețimea noemelor sale (venită în principal din prezența ironiilor) precum și racordarea sa la realitatea zilelor noastre. Este fascinant cum un poet de 75 de ani este la zi cu tot ceea ce înseamnă politică, atât națională, cât și globală, paradigme sociale și sociologice, și chiar cu tehnologia ce a evoluat surprinzător în ultimii ani. Este cât se poate de clar că avem de a face cu una dintre cele mai strălucite minți ale poeziei contemporane, și totodată cu unul dintre ultimii vlăstari ai suprarealismului european. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm de prezența lui printre noi și să îl prețuim, citindu-i opera.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu