luni, 16 noiembrie 2020

Străveacul sau Edenul coborât în lume

 

Cronica romanului Străveacul și alte vremi de Olga Tokarczuk

(Editura Polirom, 2020)


 


Scriitoarea poloneză, Olga Tokarczuk, s-a născut în anul 1962, în Sulechow. Este o scriitoare în egală măsură apreciată de critici și iubită de publicul cititor. Printre romanele sale se numără: Casă de zi, casă de noapte, Călătoria oamenilor Cărții, Rătăcitorii, Ultimele povestiri, Poartă-ți plugul peste oasele morților și, bineînțeles, Străveacul și alte vremi. De-a lungul carierei sale, a fost distinsă (de mai multe ori) cu Premiul Nike (cea mai prestigioasă distincție literară poloneză), Man Booker International Prize, Premiul cărții Görlitz, Premiul literaturii Usedomer, Premiul literaturii Jan Michalski, iar ca o încununare a întregii sale cariere, în anul 2019 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2018.

Străveacul și alte vremi (Prawiek i inne czasy) este cel de-al treilea roman al autoarei, publicat în 1996, și trece în continuare drept cea mai reușită carte a sa. A fost tradus pentru prima dată în limba română de către Olga Zaicik și publicată în anul 2002 la editura Literatură Universală. La începutul anului 2020, editura Polirom reeditează această traducere, în colecția Biblioteca Polirom.

Străveacul este fără doar și poate o întruchipare metaforică a Grădinii Edenului celei din  Scriptura Vechiului Testament. Asemenea Paradisului biblic, el nu este doar un loc, fie el și situat în mijlocul universului, ci o dimensiune spațio-temporală de sine stătătoare, în care timpul are alt curs, oamenii au altă percepție asupra lumii și viața se desfășoară conform unor rânduieli primordiale de neclintit; are granițe fizice și râuri ce marchează teritoriul interior, dar în același timp, este cumva rupt de restul lumii văzute: „Străveacul este un loc așezat în mijlocul universului. Să străbați cu pas rapid Străveacul de la miazănoapte la miazăzi ți-ar lua un ceas. La fel dinspre răsărit spre apus. Iar dacă cineva ar vrea să înconjoare Străveacul, umblând agale, privind la toate cu luare-aminte și cumpănindu-le, i-ar lua o zi întreagă, din zori și până-n noapte. La miazănoapte, granița Străveacului este drumul de la Taszów la Kielce, plin de mișcare și primejdios, deoarece stârnește primejdia călătoriei. De această graniță vede arhanghelul Rafael. Spre miazăzi, granița este marcată de orășelul Jeszkotle, cu Biserica, respectivul Cămin pentru bătrâni și căsuțele joase din jurul pieței noroite. Orășelul este înfricoșător, pentru că stârnește dorința de a poseda și de a fi posedat. Dinspre orășel, Străveacul e apărat de arhanghelul Gabriel. (...) Granița dinspre apus a Străveacului este dată de luncile jilave, un strop de pădure și un conac. Lângă conac se află o herghelie de cai din care unul singur costă cât tot Străveacul. Caii îi aparțin moșierului, iar luncile, preotului. Primejdia graniței dinspre apus stă în trufie. Această graniță o are în paza lui arhanghelul Mihail. Granița dinspre răsărit a Străveacului, ce-i desparte teritoriile de pământurile localității Taszów, este indicată de râul Albușa, care o ia spre moară. Iar granița umblă de ici-colo singură printre pășuni și tufișuri de alun. Primejdia ce amenință dinspre partea asta este prostia, ivită din gustul de a face pe deșteptul. Aici granița este păzită de arhanghelul Uriel”.

Printre copii, întruchipări ale îngerilor, există credința că dincolo de granițe nu este nimic, ba chiar că nici nu s-ar putea trece granițele. Iar când granițele sunt totuși trecute, fie într-un sens fie în celălalt, acest gest echivalează cu o violare a ordinii dumnezeiești, cu ivirea unei spărturi în trupul magic al Străveacului, iar rânduiala, pacea și misterul acestuia sunt spulberate și dezordinea și haosul se năpustesc galopant asupra întregului ținut, ducându-l la pieire. Cu toate acestea, reminiscențe ale paradisului rămân până spre final, până dispare și ultimul om cu suflet curat, manifestându-se prin locuri misterioase ce crează în continuare materie din nimic, sau prin aceea că vremea merilor sau a perilor se încăpățânează să se deruleze după voia Domnului.

Primele personaje principale ale romanului sunt Michał, morarul Străveacului și soția acestuia, Genoveva, precum și nebuna Străveacului, Kloska. Plecarea lui Michał în război echivalează cu prima știrbire a granițelor, și aduce după sine primele nenorociri, în universul curat al Străveacului ivindu-se pentru prima dată ispita adulterului, avariția și trufia. Apoi accentul va cădea pe copii acestora, pe Misia și pe Izydor, fiica, respectiv fiul considerat retardat al cuplului de morari, precum și pe Ruta, fiica „din flori” a Kloskăi. Iar nenorocirile se vor înmulți: război, crime, violuri, distrugere. Povestea va continua și cu următoarea generație, cu fii și fiicele Misiei, sfârșindu-se odată cu moartea lui Izydor, ultimul om cu suflet curat din Străveac, cel care, la maturitate va deveni un fel de mistic, dedicându-și viața cercetării tainelor ce sunt cuprinse în lucrurile cvadruple: „Multe asemenea lucruri cvadruple găsi în Biblie. Unele păreau primordiale, vechi, și dădeau naștere altora. Avea imprsia că sub ochii lui cvadruplele se înmulțeau la infinit. Începu să bănuie în cele din urmă că infinitul însuși trebuie să fie cvadruplu, ca numele lui Dumnezeu. I  H  V  H. Cei patru proroci din Vechiul Testament: Isaia  Ieremia  Ezechiel  Daniel. Cele patru râuri ale Edenului: Fison  Gison  Tigru  Eufrat. Chipurile heruvimilor: Omul  Leul  Boul  Vulturul. Cei patru evangheliști: Matei  Marcu  Luca  Ioan. Cele patru virtuți cardinale: Bărbăția  Dreptatea  Înțelepciunea  Cumpătarea. Cei patru călăreți ai Apocalipsei: Cotropirea  Uciderea  Foamea  Moartea. Cele patru elemente ale naturii după Aristotel: Pământul  Apa  Aerul  Focul. Cele patru aspecte ale conștiinței: Percepția  Senzația  Gândirea  Intuiția. Cele patru regate din Cabala: Mineral  Vegetal  Animal  Uman. Cele patru aspecte ale timpului: Spațiul  Trecutul  Prezentul  Viitorul. Cele patru componente alchimice: Sarea  Sulful  Azotul  Mercurul. Cele patru acțiuni alchimice: Coagulatio  Solutio  Sublimatio  Calcinatio. Cele patru litere ale silabei sfinte: A  O  U  M. Cele patru sefirot cabalistice: Grația  Frumosul  Puterea  Stăpânirea. Cele patru stări ale existenței: Viața  Moartea  Timpul  Învierea după moarte (...) Și lista continua să rămână deschisă. Nu putea fi închisă, căci s-ar fi isprăvit lumea”.

Străveacul și alte vremi se înfățișează astfel ca un roman mai degrabă mistic, cu puternice influențe ezoterice, în care personajele nu sunt oameni obișnuiți ci adevărate oracole prin viața cărora se manifestă voința lui Dumnezeu. Un roman ce nu s-ar putea povesti asemenea unei narațiuni oarecare, nu pentru că nu s-ar întâmpla fapte demne de a fi povestite, ci pentru că fiecare faptă este încărcată de o semnificație misterioasă și mistică, iar cititorul este răpit într-o stare de meditație, dorindu-și să pătrundă și să înțeleagă care este de fapt, misterul Străveacului.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu